DTPO0410

Wydarzenia ORTHO TRIBUNE Polish Edition8 Naprzełomiewrześniaipaź- dziernika br. (30.09.-03.10.) w centrum kongresowym Hotelu Hilton w Warszawie (ul. Grzybowska 63) odbę- dzie się 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, zorganizowany przez Warszaw- skie Koło Regionalne. Jest to największe i najważ- niejsze naukowe spotkanie leka- rzy ortodontów, jakie odbywa się w Polsce. W corocznych zjazdach PTO uczestniczyokoło500lekarzyden- tystów, dla których jest to okazja nie tylko do bezpośredniego kon- taktu ze światowej sławy specja- listami, ale również do wymiany własnych doświadczeń i spos- trzeżeń z praktyki oraz zapoznania się z szeroką ofertą adresowaną do ich środowiska przez sponsorów. Zjazdowi towarzyszy również kurs dla asystentek ortodontycz- nych, a także, w tym roku po raz pierwszy, sesja dla techników orto- dontycznych. Na 14. Zjazd PTO zaproszono liczne grono polskich i zagranicz- nych specjalistów. Zaplanowano urozmaicony program wykładów oraz kursów przed- i pozjazdowych. Szeroki zakres poruszanych tematów po- winien zainteresować nie tylko lekarzy ortodontów, ale również dentystów innych specjalności. Wykłady wprowadzające na Zjeździewygłoszą:prof.zw.drhab. Anna Komorowska (Polska), prof. Anne Marie Kuijperts-Jagtman (Holandia), prof. David Sarver (USA), prof.Arild Stenvik (Norwe- gia), dr Tiziano Baccetti (Włochy), dr Veronica Giuntini (Włochy), dr Gundega Jakobsone (Łotwa), dr Monica Palmer (Niemcy), dr n. med. BarbaraWarych (Polska). Tematykawystąpień: • Zaburzenia szczękowo-twarzowe • Leczenie zespołowe chirurgicz- no-ortodontyczne • Estetyka w ortodoncji • Problemy etyczno-prawne w orto- doncji • Inne zagadnienia Harmonogram14.ZjazduPTO: • kurs przedzjazdowy (30. wrześ- nia br.), prowadząca – dr Monica Palmer • sesje naukowe, wystawa firm sto- matologicznych (1-2. paździer- nika br.) • sesje naukowe dla techników orto- dontycznych (2-3. października) • kurs dla asystentek ortodontycz- nych (2. października) – prowa- dząca dr Marie Štefková • kurspozjazdowy(3.października), prowadzący – prof. David Sarver (kurs organizowany przez firmę Orto-Fan;Kontakt:tel.(22)81853 87; e-mail: ortofan@ortofan.pl Przewodniczącą Komitetu Or- ganizacyjnego14.ZjazduPolskiego Towarzystwa Ortodontycznego jest lek. stom. Barbara Wyszomirska- Zdybel. www.pto.waw.pl Informacjedodatkowe: Zgłoszenia przyjmuje współor- ganizator zjazdu – firma Projekt J.N.P– reprezentowana przez Jacka Jaworskiego.Tel.:(22)516030374; e-mail: j.jaworski@projektjnp.pl Rejestrujący się do 1. czerwca br. wnoszą obniżoną opłatę zjaz- dową; ostateczny termin zgłoszeń upływa 15. września br. OT www.pto.waw.pl 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Centrum Kongresowe, Hotel Hilton w Warszawie, ul. Grzybowska 63 Prof. zw. dr hab. Anna Komorowska (Polska) Prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman (Holandia) Prof. David Sarver (USA) Prof. Arild Stenvik (Norwegia) Dr Tiziano Baccetti Dr Veronica Giuntini Dr Gundega Jakobsone Dr Monica Palmer Dr n. med. Barbara Warych (Polska) Prof. Hugo De Clerck (Belgia) Dr n. med. Beata Walawska (Polska) Dr n. med. Piotr Fudalej (Polska) AD 14. Zjazd PolskiegoTowarzystwa Ortodontycznego14. Zjazd PolskiegoTowarzystwa Ortodontycznego Foto: PT Images Foto: Dmytro Hurnytskiy

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download