Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

Ajanda DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı12 8. Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi, Yer: İstan- bul, Türkiye Tarih: 05.11.2010-06.11.2010 Ayrıntılı Bilgi: 0212 234 54 82 İmplant Simulasyon Kursu Modül 1 Eğitimi, Yer: İs- tanbul, Türkiye Tarih: 06.11.2010-07.11.2010 Ayrıntılı Bilgi. 0216 337 13 36 FTI 2. İmplantolojide Geleceğin Trendleri Uluslarara- sı Konferansı, Yer: Floransa, İtalya Tarih: 11.11.2010- 13.11.2010 Ayrıntılı Bilgi: www.ftidental.com 22. Uluslararası SIDO Kongresi, Yer: Floransa, İtalya Tarih: 25.11.2010-27.11.2010 Ayrıntılı Bilgi: www.sido.it Greater New York Diş Hekimliği Kongresi, Yer: New York, ABD Tarih: 26.11.2010-01.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: www.gnydm.com VESTA Uygulamalı İmplant Eğitimi - Temel İmplan- toloji Eğitim Semineri, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 03.12.2010-05.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60 22. Expodental Ağız-Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 08.12.2010-10.12.2010 Ay- rıntılı Bilgi: www.ado.org.tr Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Bilimsel Et- kinliği, Yer: Ankara Türkiye Tarih: 09.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: www.tpdan.org VESTA 19. Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Semineri, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 11.12.2010- 12.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60 İleri Cerrahi Uygulamaları Programı, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 17.12.2010-18.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: www.meffertimplant.com VESTA 20. Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Semineri, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 18.12.2010- 19.12.2010 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60 VESTA Uygulamalı İmplant Eğitimi - İleri Seviye İmp- lantoloji Eğitim Semineri, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 07.01.2011-08.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60 Türk Oral İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bi- limsel Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 14.01.2011-15.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.toid.info Bursa Dişhekimleri Odası 20. Uludağ Sempozyumu, Yer: Bursa, Türkiye Tarih: 14.01.2011-16.01.2011 Ayrın- tılı Bilgi: 0224 22397 47 AEEDC 2011, Yer: Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Ta- rih: 01.02.2011-03.02.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.ae- edc.com İleri Seviye Cerrahi ve İmplantoloji Eğitimi, Yer: İstan- bul, Türkiye Tarih: 26.02.2011-27.02.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.dentiss.com 14. Mısır Klinik Dişhekimleri Toplumu’nun Dişhekim- liği Kongresi, Yer: Kahire, Mısır Tarih: 02.03.2011- 04.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.ecds2011.com Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Bilimsel Et- kinliği, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 10.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.tpdan.org Uluslararası IDS Fuarı, Yer: Köln, Almanya Tarih: 22.03.2011-26.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.gfdi.de Kadavra Üzerinde Uygulamalı İleri Seviye Cerrahi ve İmplantoloji Kursu, Yer: Viyana, Avusturya Tarih: 26.03.2011-27.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.dentiss.com 7. EAPD Ara Semineri ve Çalıştayı, Yer: İstanbul, Tür- kiye Tarih: 31.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.pedodon- tist2011.org 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 01.04.2011-03.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.pedodontist2011.org 23.CSPD Kongresi, Yer: San Francisco, ABD Tarih: 07.04.2011-10.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.cspd. org Amerika Endodontistler Birliği’nın Olağan Toplantı- sı, Yer: San Antonio, Teksas, ABD Tarih: 13.04.2011- 16.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.aae.org BioHorizons Global Sempozyumu, Yer: Phoenix, ABD Tarih: 28.04.2011-01.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.bi- ohorizons.com 5. ITI Türk Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 21.05.2011-22.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0312 434 20 00 18. Uluslararası Dentomakillofasiyal Radyoloji Kon- gresi, Yer: Hiroşima, Japonya Tarih: 25.05.2011- 29.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.iadmfr2011.org 23. IAPD Kongresi, Yer: Atina, Yunanistan Tarih: 15.06.2011-18.06.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.iapd- world.org Avrupa Ortodonti Derneği (EOS) 87. Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 19.06.2011-23.06.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.eos2011.com 15. ESE Kongresi, Yer: Roma, İtalya Tarih: 14.09.2011- 17.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.esero- me2011.com Dünya Diş Hekimleri Birliği - FDI Geleneksel Dünya Dental Kongresi, Yer: Mexico City, Meksika Tarih: 14.09.2011-17.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: congress@fdi- worldental.org III. Uluslararası Zimmer-Mutlu İmplantoloji Günleri Sempozyumu, Yer: Antalya, Türkiye Tarih: 22.09.2011- 25.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0312 427 62 26 Avrupa Konservatif Diş Hekimliği Federasyonu 5. Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 13.10.2011- 15.10.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.conseu- ro2011.org Dental İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 22.10.2011- 23.10.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60 Ajanda VESTA’dan yardımcı personeller için iki eğitim VESTA | Vestiyer Akademi tarafından organize edilen ve büyük ilgi gören Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Se- minerleri hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki nitelikli ele- man açığını gidermeye yönelik olarak tasarlanmış ve diş heki- mi yardımcı personelinin mes- lek hayatında en çok ihtiyaç duyacağı 14 bölümden oluşan eğitimlerin ikisi Aralık ayında Ankara ve İstanbul’da gerçek- leştirilecek. VESTA Eğitim Koordinatörü Dr. Mustafa Bekerecioğlu tara- fından verilecek seminerlerin ilki 11-12 Aralık 2010 tarihle- rinde Ankara Divan Oteli’nde yapılacak. Bir sonraki eğitim ise 18-19 Aralık tarihleri ara- sında İstanbul’da Grand Ceva- hir Hotel ve Kongre Merke- zi’nde organize edilecek. Semi- nerlerde; yardımcı personelin (YP) rolü, dişhekimi muayene- hanesinin işlevi, dişhekimliği- nin tarihi, dişin anatomisi, diş- hekimliğinde uzmanlık dalları, dişlerle ilgili kullanılan terim- ler, hasta kayıtları, kullanılan temel alet, cihaz ve sarf malze- meleri, hekim-yardım personel senkronize çalışması, anestezi, ilkyardım, ofis yönetimi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler aktarılacak. VESTA tarafından 3 yılı aş- kın süredir gerçekleştirilen Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Seminerleri bugüne ka- dar 18 defa yapıldı. Eğitimlere 500’ü aşkın diş hekimi yardım- cısı katıldı. DT Kadavra üzerinde uygulamalı implantoloji kursu VESTA ile Viyana Üniversi- tesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Ana- tomy Training Center işbirliği sonucu hazırlanan “Kadavra Üzerinde Uygulamalı İleri Sevi- ye Cerrahi ve İmplantoloji Kur- su” iki aşama şeklinde Şubat ve Mart 2011’de İstanbul ve Viya- na’da yapılacak. İlk eğitim İstan- bul’da Kursun birinci aşaması olan İleri Seviye Cerrahi ve İmplan- toloji Eğitimi, 26-27 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul’da organi- ze edilecek. Prof. Dr. Serhat Yal- çın tarafından verilecek iki tam- günlük eğitimde; implantolojide temel cerrahi prensipler, anato- mik yetersizlikler ve düzeltme için kullanılan yöntemler, ke- mik lifting ogmentasyonunda kullanılan biomateryaller, verti- kal ve horizontal kemik ogmen- tasyonu, implant cerrahisinde anestezi ve ilaç kullanımı, sinü- se (açık / kapalı), komplikas- yonlar, uygulamalı greftleme ve sinüs lifting çalışması, katılım- cıların klinikte zorlandığı vaka- lar anlatılacak. Taze insan kadavrası üzerinde cerrahi ve implantoloji kursu Kadavra Üzerinde Cerrahi ve İmplantoloji Kursu 26-27 Mart tarihlerinde Viyana Üni- versitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Anatomy Training Center’de ya- pılacak. Dr. Norbert Fock, MD, DDS tarafından verilecek kursta katılımcılar, bir hastaya gele- cekte uygulayacakları prose- dürleri deneme; dokular arasın- daki gizli tehlikeleri öğrenme ve hassas anatomik yapılara ne kadar yakın çalıştıklarını sapta- ma fırsatı bulacaklar. Bunun ya- nı sıra değişik anatomik yüzey- leri, fasiyayı, kasları, sinirleri, arterleri, organları görerek, do- kunarak ve keşfederek benzer- siz bir deneyim yaşayacaklar. DT 87. EOS Kongresi İstanbul’da yapılıyor Avrupa Ortodonti Derne- ği’nin (EOS) 87. Yıllık kongresi 19-23 Haziran 2011 tarihlerin- de İstanbul Lütfi Kırdar Ulus- lararası Kongre ve Sergi Sara- yı’nda yapılacak. Başkanlığını Prof. Dr. Nejat Erverdi’nin yü- rüttüğü kongrede; en son den- tofasiyal tedavi yöntemleri, üç boyutlu görüntüleme, ortodon- tide kemik ankrajı ve ek cerra- hi, farklı perspektiflerden tem- poromandibular eklem gibi ko- nu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirilecek. Bilimsel ol- duğu kadar sosyal programıyla hayli ilgi çekecek kongreye başta Türkiye ve Avrupa ülke- leri olmak üzere dünyanın çe- şitli yerlerinden yoğun bir katı- lım bekleniyor. DT