Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

Sabit foksiyonel apa- reyler 1. Esnek sabit fonksiyonel apa- reyler. 2. Rigid sabit fonksiyonl aparey ler. 3. Hybrid sabit fonksiyonel apareyler. 1. Esnek sabit fonksiyonel apareyler a. The Jasper Jumper (Jaspar J., 1987) (American Orthodon- tics, 1714 Cambridge Avenue Sheboygan, WI 53082-1048, USA). b. The Amoric Torsion Coils (Amoric M., 1994) c. The Adjustable Bite Corrector (Richard P. West, 1995) (Ort- hoplus, Inc., 1275 Fourth St., Suite 381, Santa Rosa, CA 95404) d. The Scandee Tubular Jumper (Saga Dental AS, 2201 Kong- svinger, Norway). e. The Klapper Super Spring (Lewis Klapper, 1999)(Trade- mark of Orthodesign, 744 Falls Circle, Lake Forest, IL 60045). f. The Bite Fixer (Ormco 1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867) g. The Churro Jumper (Cas- tañon R. et al., 1998) 2. Rigid sabit fonksiyonel apa- reyler a. The Herbst Appliance (Den- taurum, Inc, 10 Pheasant Run, Newtown, PA 18940). • TİP I:Kron veya banda sabit- lenir. • TİP II: direkt ark teli üzerine uygulanır. • TİP IV: top ataçmanlı sabit sistemdir daha iyi bir flexibili- te ve mandibuler hareket sağ- lar. b. The Cantilevered Bite Jumper (Ormco 1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867) c. MALU Herbst Appliance (Sa- ga Dental Supply A/S, post- boks 216, Kongsviner, Nor- way). d. Flip-Lock Herbst Appliance (TP Orthodontics, Inc., 100 Center Plaza, LaPorte, IN) • Jenerasyon • Jenerasyon: plastik yerine me- tal vardır. • Jenerasyon: at nalı top eklemi var. e. Integrated Herbst Appliance (HERBST IV) f. The Ventral Telescope: ilk te- leskopik ünite sahip (Profes- sional Positioners, Inc., 2525 Three Mile Road, Racine Wis- consin 53404 – 1328) g. The Magnetic Telescopic De- vice (Ritto A.K., 1997 and aut- hor of this article) h. The Mandibular Protraction Appliance (MPA) (Filho C., 1995, 1997, 1998) ı. The Universal Bite Jumper (UBJ) (Calvez X., 1998). i. The BioPedic Appliance (GAC International, Inc., 185 Oval Drive, Central Islip, NY 11722 – 1402). j. The Mandibular Anterior Re- positioning Appliance (MA- RA)(AOA, 13931 Spring Street, PO Box 725, Sturtevant, WI 53177). k. The IST – Appliance (Sheu Dental, 58613 Iserlohn, Ger- many). l. The Ritto Appliance (Ritto A.K., 1998). 3. Hybrid sabit fonksiyonel apareyler a. The Calibrated Force Module. b. Eureka SpringTM . c. The Twin Force Bite Correc- torTM . d. ForsusTM – Fatigue Resistant Device. e. ForsusTM Nitinol Flat Spring. f. Alpern Class II Closers. En çok bilinen sabit fonksiyonel apareyler 1. Herbst apareyi Herbst apareyi, ilk kez 1905 yılında Prof. Dr. Emil Herbst tara- fından uluslararası bir diş hekim- liği kongresinde tanıtılmıştır. Uzun bir aradan sonra Pancherz, unutulan bu apareyi 1979 yılında tekrar gündeme getirerek, apare- yin kraniyofasial kompleks yapı- lar üzerindeki etkilerini araştır- mıştır (19). Pancherz (20), Herbst apare- yini uyguladığı çalışmasında, te- davinin sonunda elde ettiği so- nuçları şu şekilde sıralamıştır: (1) altı ay sonra bütün hastalarda Sı- nıf I kapanış elde edilmiştir, (2) oklüzal ilişkideki düzelme, eşit oranda iskeletsel ve dişsel deği- şiklikler sonucu oluşmuştur, (3) Sınıf II azı kapanışının düzelmesi mandibulanın boyundaki artış, üst azıların distal yönde hareketi ve alt azıların mesial yönde hare- keti sonucu meydana gelmiştir, (4) overjetin düzelmesi mandibu- lanın boyundaki artış ve alt ke- serlerin mesial hareketi sonucu oluşmuştur, (5) maksillanın bü- yümesinin frenlenmesi, maksiller keserlerin distal yönde hareketi ve kondilin anterior yönde yer değiştirmesi, oklüzal ilişkilerin düzeltilmesinde daha az öneme DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Bilim & Araştırma 7 Sayfa 6DT Sayfa 8DT