Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

VESTA Uygulamalı İmplant Eğitimi - İleri Seviye İmp- lantoloji Eğitim Semineri, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 07.01.2011-08.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60. Endodontide Başarısızlık Nedenleri ve Tekrarlayan Tedaviler Semineri, Yer: Adana, Türkiye Tarih: 08.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0322 457 24 67. Strasbourg Osteosynthesis Research Group (SORG) Preprotetik Rekonstruktif Canlı Cerrahi Kursu, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 13.01.2011-14.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.sorg-group.de/media/pdf/SORG_Istan- bul.pdf. Türk Oral İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bi- limsel Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 14.01.2011-15.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.toid.info . Bursa Dişhekimleri Odası 20. Uludağ Sempozyumu, Yer: Bursa, Türkiye Tarih: 14.01.2011-16.01.2011 Ayrın- tılı Bilgi: 0224 22397 47. EDAD 3. Kış Semineri, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 17.01.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 230 69 67. AEEDC 2011, Yer: Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Tarih: 01.02.2011-03.02.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.aeedc.com. EDAD Ankara Semineri, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 19.02.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 230 69 67. İleri Seviye Cerrahi ve İmplantoloji Eğitimi, Yer: İstan- bul, Türkiye Tarih: 26.02.2011-27.02.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.dentiss.com. 14. Mısır Klinik Dişhekimleri Toplumu’nun Dişhekim- liği Kongresi, Yer: Kahire, Mısır Tarih: 02.03.2011- 04.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.ecds2011.com. Osseointegrasyon Akademisi’nin 26. Kongresi, Yer: Washington,D.C., ABD Tarih: 03.03.2011-05.03.2011 Ay- rıntılı Bilgi: http://www.osseo.org/ . Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Bilimsel Et- kinliği, Yer: Ankara, Türkiye Tarih: 10.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.tpdan.org. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Yer: Antalya, Türkiye Tarih: 16.03.2011-20.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.das.org.tr/2011. Endodonti`de 4E:Eğitim, Ehliyet, Etik ve Ekonomi Sempozyumu, Yer: Isparta, Türkiye Tarih: 17.03.2011- 19.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: Endo4Es@yahoo.com. Bienal Ortodonti Konferansı, Yer: Singapur Tarih: 18.03.2011-20.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.aos.org.sg. Uluslararası IDS Fuarı, Yer: Köln, Almanya Tarih: 22.03.2011-26.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.gfdi.de. Kadavra Üzerinde Uygulamalı İleri Seviye Cerrahi ve İmplantoloji Kursu, Yer: Viyana, Avusturya Tarih: 26.03.2011-27.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.dentiss.com 7. EAPD Ara Semineri ve Çalıştayı, Yer: İstanbul, Tür- kiye Tarih: 31.03.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.pedodon- tist2011.org. 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 01.04.2011-03.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.pedodontist2011.org. Rusya Endodonti Kongresi, Yer: Moskova, Rusya Tarih: 01.04.2011-03.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://endofo- rum.ru/eng.html. 23.CSPD Kongresi, Yer: San Francisco, ABD Tarih: 07.04.2011-10.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.cspd. org . Slovenya Endodonti Derneği 14. Endodonti Sempoz- yumu, Yer: Bled, Slovenya Tarih: 08.04.2011-09.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.e-s-e.eu/events.php. Amerika Endodontistler Birliği’nın Olağan Toplantısı, Yer: San Antonio, Teksas, ABD Tarih: 13.04.2011- 16.04.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.aae.org. BioHorizons Global Sempozyumu, Yer: Phoenix, ABD Tarih: 28.04.2011-01.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.bioho- rizons.com. 41. Türk Periodontoloji Derneği Kongresi, Yer: İstan- bul, Türkiye Tarih: 20.05.2011-22.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.turkperio.org/. 5. ITI Türk Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 21.05.2011-22.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0312 434 20 00. OMFSTURKEY 2011 Kongresi, Yer: Antalya, Türkiye Tarih: 25.05.2011-29.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.omf- sturkey2011.org. 18. Uluslararası Dentomakillofasiyal Radyoloji Kon- gresi, Yer: Hiroşima, Japonya Tarih: 25.05.2011- 29.05.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.iadmfr2011.org. Astra İmplantları Toplantısı, Yer: Adana,, Türkiye Ta- rih: 04.06.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0322 457 24 67. 23. IAPD Kongresi, Yer: Atina. Yunanistan Tarih: 15.06.2011-18.06.2011 Ayrıntılı Bilgi: www.iapd- world.org. Avrupa Ortodonti Derneği (EOS) 87. Kongresi, Yer: İs- tanbul, Türkiye 19.06.2011-23.06.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.eos2011.com. 15. ESE Kongresi, Yer: Roma, İtalya Tarih: 14.09.2011- 17.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.esero- me2011.com. Dünya Diş Hekimleri Birliği - FDI Geleneksel Dünya Dental Kongresi, Yer: Mexico City, Meksika Tarih: 14.09.2011-17.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: congress@fdiworl- dental.org. III. Uluslararası Zimmer-Mutlu İmplantoloji Günleri Sempozyumu, Yer: Antalya, Türkiye Tarih: 22.09.2011- 25.09.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0312 427 62 26. Avrupa Konservatif Diş Hekimliği Federasyonu 5. Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 13.10.2011- 15.10.2011 Ayrıntılı Bilgi: http://www.conseuro2011.org. Dental İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, Yer: İstanbul, Türkiye Tarih: 22.10.2011- 23.10.2011 Ayrıntılı Bilgi: 0212 274 96 60. Ajanda Diş hekimleri Uludağ’da buluşuyor 22. TOİD Kongresi İstanbul’da yapılıyor Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ile Bursa Dişhekimleri Odası tarafından düzenlenen 20. Uludağ Sempozyumu, 14- 16 Ocak 2011 tarihleri arasın- da Bursa Kartanesi Otel’de gerçekleştirilecek. Sempozyumun bilimsel programında ele alınan konu- lar ve yer alan konuşmacılar arasında; Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu “İyisiyle kötüsüyle dişhekimliğı cerrahisi, Prof. Dr. Zafer Çehreli “Pedodonti”, Doç. Dr. Burçak Çehreli “Pedo- donti”, Doç. Dr. Esra Can Say “Ön bölge estetiğini arttırıcı di- rekt kompozit restorasyonlar”, Dt. Çağdaş Alnıaçık “Dental fo- toğrafçılık” bulunuyor. Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan kurs prog- ramında ise Doç. Dr. Esra Can Say ve Diş Hekimi Çağdaş Al- nıaçık eğitmenliğinde “Ön bölge estetiğini artırıcı direkt kompozit restorasyonlar” ile “Temel fotoğrafçılığa genel bakış ve dişhekimliğinde fo- toğraf uygulamaları” konula- rına yer verilecek. DT Türk Oral İmplantoloji Der- neği (TOİD) tarafından düzenle- nen XXII. Uluslararası Bilimsel Kongresi 13-15 Ocak 2011 tarih- leri arasında İstanbul Four Sea- sons Hotel’de gerçekleştirilecek. Yoğun bir çalışmanın ardın- dan oral implantoloji alanında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı gelişmelerin takip edilebileceği kongrede, oral implantoloji ala- nındaki son gelişmelerin aktarıl- ması ve konuların bilimsel kon- greye yakışan bir ortamda tartı- şılması hedefleniyor. Bilimsel programda oral implantoloji ko- nusunda katılımcılara yeni ufuk- lar açacak, alanında uzman ve dünya literatüründe söz sahibi olmuş araştırmacıların sunumla- rı bulunuyor. Prof. Dr. Dennis Tarnow, Dr. Prof. Tord Berglundh, Prof. Walther A. Wegscheider, Prof. Dr. Gerhard Wahl, Dr. Eirik Aasland Salvesen, Dr. Georg Ba- yer, Dr. Cary A. Shapoff, Kons- tantinos D. Valavanis ile Dr. Ga- lip Gürel’in konuşmacı olarak katılacağı ve kongre başkanlığı- nı Prof. Dr. Tayfun Özdemir’in üstlendiği kongrede, daha önce- ki kongrelerde olduğu gibi katı- lımcıların birçok firmanın stan- dında son implant sistemlerini ve yeni materyalleri inceleyip, bilgi alabilecekleri bir fuar alanı düzenlenecek. DT Toros Dental’in organize etti- ği İleri Cerrahi Sertifikasyon Programı 25 Aralık 2010 Cumar- tesi günü başlıyor. Antalya’da bulunan Toros Dental Plaza Eği- tim Salonu’nda gerçekleştirile- cek eğitim programı 8 modülden oluşuyor. Seminerler Prof. Dr. Tunç İlgenli ve Dr. Orhun Bengi- su tarafından verilecek. Yine To- ros Demntal tarafından organize edilen 2011 Temel İmplantoloji Eğitim Programı, 26 Şubat 2011 tarihinde Toros Dental Plaza Eğitim Salonu’nda yapılacak se- minerle başlayacak. Beş hafta sonu sürecek olan eğitim prog- ramı, yine Prof. Dr Tunç İlgenli ve Dr. Orhun Bengisu tarafından verilecek. Eğitim programlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler www.torosdental.com sitesini zi- yaret edilebilirler. DT Toros Dental’den implant eğitimleri Ajanda DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı12