Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

13Leden/Únor 2011 DT pokračování ze strany 12 dosáhl vyhubení 99,7 % E. faecalis. Při fázi dezinfekce se používá stejná technika jako při fázi čištění, pouze s odlišným nastavením laseru pro su- chý režim. Klinické použití: Přestože je tento postup doporučován pro všechny typy endodontických ošetření (obr. 10, 11, 12 a 13), je nejcennější v ná- sledujících klinických situacích: – Případy infekcí s projasněním v oblasti apikální, laterální a/nebo v oblasti furkace. – Reendodontická ošetření s perio- dontitidou. – Případy akutních zánětů, zejména s diagnózou „Syndrom popraskané- ho zubu“. – Interní a externí resorpce. – Přetrvávající infekce nereagující na konvenční endodontické ošetření. – Nevysvětlitelné, dlouhodobé obtí- že po zákroku. Resumé: Byl popsán postup čištění, tvarování a dezinfekce kořenových kanálků, který umožňuje maximál- ní odstranění tkání, preparační drtě, smear layer a bakterií ze systémů kořenových kanálků. Využitím kom- binace úpravy pracovní šířky pomo- cí nástrojů LightSpeed LSX, vysoce účinné apikální podtlakové irigace, odsávání pomocí systému EndoVac a ošetření nitra kanálků laserem s radiálními hroty WaterlaseMD, nám může být brzy na dosah schop- nost úplného odstranění bakterií z infikovaných systémů kořenových kanálků. Použitá literatura: 1. Allen F: In vivo study of apical cleaning. Gene- ral Dentistry 449–456 (2007). 2. Berutti E, Marini R, Angeretti A: Penetration ability of different irri- gants into dentinal tubules. J Endod 23:725–727 (1997). 3. Chow TW: Mechanical effective- ness of root canal irrigation. J Endod 9:11:475–478 (1983). 4. Gordon W, Atabakhsh VA, Meza F, Doms A, Nissan R, Rizoiu I, Ste- vens R: The antimicrobial efficacy of the erbium,chromium:yttrium-s- candium-gallium-garnet laser with radial emitting tips on root canal dentin walls infected with Ente- rococcus faecalis. JADA 138:7: 992–1002 (2007). 5. Haapasalo M, Orstavik D: In vitro infection and disinfection of denti- nal tubules. J Dent Res 66:8:1375–9 (1987). 6. Kerekes K, Tronstad L: Morpho- metric observations on root canals of human molars. J Endod 3: 114–8 (1977). 7. Kouchi Y, Ninomiya J, Yasuda H, Fukui K, Moriyama T, Okamoto H: Location of streptococcus mutans in the dentinal tubules of open infected root canals. J Dent Res 59:2038– 2046 (1980). 8. Nielsen BA, Baumgartner JC: Comparison of the EndoVac System to Needle Irrigation of Root Canals. J Endod 33:5:611–615 (2007). 9. Peters O, Barbakow F: Effects of Irrigation on Debris and Smear Layer on Canal Walls: A Scanning Electron Microscopic Study. J. En- dod 26:1:6–10 (2000). 10. Prashanth, Shivanna V: Evalua- tion of New System for Root Canal Irrigation to Conventional: An Ex Vivo Study. Discus Dental, Culver City, CA: The EndoFiles Newsletter (2008). 11. Schoeffel J: The EndoVac Me- thod of Endodontic Irrigation, Part2 – Efficacy. Dentistry Today 27:1 (2008). 12. Schoop U, Barylyak A, Goharkhay K, Beer F, Wernisch J, Georgopoulos A, Sperr W, Moritz A: The impact of an erbium,chromi- um:yttrium-scandium-gallium-gar- net laser with radial-firing tips on endodontic treatment. Lasers Med Sci 24:1:59–65 (2007). 13. Siqueira JF, Rocas IN: Clinical Implications and Microbiology of Bacterial Persistence after Treat- ment Procedures. J Endod 34:11: 1291–1301 (2008). 14. Sung E, Rankin DD, Rizoiu I, Chueh P: Biolase Technology, unpublished study (2008). 15. Tay FR, Gu L, Schoeffel GL, Wimmer C, Susin L, Zhang K, Arun SN, Kim J, Looney JW, Pashley DJ: Effect of Vapor Lock on Root Canal Debridement by using a Side-vented Needle for Positivepressure Irrigant Delivery. J Endod 36:4:745–750 (2010). 16. Wu MK, R’oris A, Barkis D, Wesselink P: Prevalence and extent of long oval canals in the apical third. Oral Surgery, Oral Medici- ne, Oral Pathology 89:6:739–743 (2000). 17. Zou L, Shen Y, Li W, Haapa- salo M: Penetration of Sodium Hypochlorite into Dentin. J Endod 36:5:793–796 (2010). DT Kontakt Justin Kolnick DDS 222 Westchester Avenue, Suite 402, White Plains, NY 10604, USA Tel.: + 1 914 946 2218 Fax: + 1 914 946 2232 E-mail: info@westchesterendo.com