Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

3Leden/Únor 2011 F o r u m KONFERENCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ ZUBNÍCH TECHNIKŮ ZUBNÍCH SESTER DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK O čem se dnes mluví aneb co nás aktuálně tíží nejvíce NA TÉMA 1.–2. 4. 2011 Praha KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ (nové a příjemné prostory v centru Prahy – Na Florenci 29, Praha 1) DVA DNY – TŘI KONFERENČNÍ SÁLY – DESÍTKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH – MNOHO ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ Partneři: ZL–bude zažádáno o 2x50k reditů 100kreditů ZT,ZS,DH –bude zažádánoo 2x4kredity 8kreditů Více informací naleznete na www.stomateam.cz. Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu info@stomateam.cz, telefonicky na +420 222 250 367, +420 724 954 996, nebo se zaregistrujte na www.dentalniakademie.cz a získejte slevu. Cenově výhodná alternativa rotačních nástrojů O autorovi Dr. Richard Mounce je autorem populárně naučné knihy „Dead Stuck“, která nabízí „příběhy ze života, rodičovství a manželství jednoho muže vyprávěné bez politicky korektních otřepaných frází“, vydáno naklada- telstvím Pacific Sky Publishing. Více informací na www.DeadStuck. com. Mounce přednáší po celém světě a jeho práce jsou často publiko- vány. Pracuje jako soukromý zubní lékař specializující se na endodoncii ve Vancouveru, Wash. Obr. 3 Obr. 6 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 3, 4: Případ po zákroku Obr. 5: Lupa Orascoptic, 4.8x HiRes Class IV (Orascoptic, Middleton, Wis.) Obr. 6: Chirurgický operační mikroskop (SOM) (Global Surgical, St. Louis, Mo.) Obr. 9: Stříkačka Skiny s hrotem Navi (Ultradent, South Jordana, Utah) Obr. 10: Obturátory RealSeal One Bonded Obturators (SybronEndo, Orange, Calif.) Obr. 7: Twisted Files (TF) (.12/25, .10/25, .08/25, .06/25), (SybronEndo, Orange, Calif.) Obr. 8: Sada malých kořeno- vých nástrojů (25/.08/23 mm, 30/.06/23 mm, 35/.06/23 mm) (SybronEndo, Orange, Calif.) Skiny s hroty Navi (Ultradent, South Jordan, Utah) byl do kanálku apliko- ván RealSeal. Zaplnění kanálku bylo u toho- to případu možné snadno zajistit materiálem RealSeal One Bonded Obturators (Sybron Endo, Orange, Calif.)*, verze vycházející z Real- Seal. RS1 má konusové .04 RealSeal obturátory, které se injekčně formují přes polysulfonové nosiče ve hrotu o velikosti 20-90. Ve studiích in vitro a in vivo bylo prokázáno, že Real- Seal vytváří statisticky významnou bariéru proti mikroskopickým ne- těsnostem, přisuzovaným gutaperčo- vým čepům. Na žádost předávajícího lékaře byla na zubu zhotovena provizorní výplň. Na dno dřeňové dutiny byla nane- sena vrstva zatékavého kompozita Permaflo Purple (Ultradent, South Jordan, Utah), které má chránit vstup do kanálku, dokud nebude na zub zhotovena výplň definitivní. Po přizpůsobení konusu a obturaci skončilo rozpínání sealeru. Rozpíná- ní sealeru je známkou toho, že byla v průběhu celého ošetření udržena průchodnost apexu. I když to není známka prvotřídního ošetření, značí to, že vyčištění a vytvarování odpo- vídá cílům tvarování kanálku, a že Foramen Apicale byl udržen ve své původní velikosti a pozici, a součas- ně byla zachována původní pozice kanálku. Klinický postup kalcifikovaného horního premoláru je detailní. Aby nedošlo k iatrogenním příhodám, byl důraz kladen na plánování zákroku. Zub byl do hlavního apikálního ko- nusu .08 a hlavního apikálního prů- měru #40 vytvarován pomocí Twis- ted Files – čtyř kořenových nástrojů a při zhruba sedmi úplných zavede- ních do každého kanálku. DT DT pokračování ze strany 2 ciální výrobou umožňuje vytvořit s pomocí TF. 08 zúžení v takovém kořeni, jako je u zubu 13. Takto pre- parované zúžení je větší než zúžení dosažené běžnými RNT kořenovými nástroji, které se vyrábí broušením. Díky technologii kroucení nikl-tita- nu v R fázi a trojhrannému tvaru prů- řezu vznikají přizpůsobivé a vysoce účinné nástroje. U tohoto klinického případu nástroj TF.08 dosáhl apexu zhruba po 4 zavedeních. Poté co TF.08/25 dosáhl apexu, byly do rozdvojené apikální části kanál- ku zavedeny TF.06/30/35 a .04/40 – každá velikost jedenkrát. Kónické kořenové nástroje TF.06 a .04 snad- no dosáhly apexu, protože dentin probrousily pouze svým hrotem. Po dokončení přípravy byl kořenový systém zubu 25 zaplněn materiálem RealSeal* pomocí techniky Sys- temB využívající Elements Obtura- tion Unit*. Byl použit hlavní konus .06/20. 3 mm od hrotu .06/20 je hlavní konus zhruba .38 mm. Hlavní konus .06/20 byl zredukován o 3 mm a byla vytvořena zarážka. Stříkačkou Program konference a více informací naleznete na www.stomateam.cz. Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu info@stomateam.cz, telefonicky na +420 222 250 367, +420 724 954 996, nebo se zaregistrujte na www.dentalniakademie.cz a získejte slevu. Vaše navigace ve světě vzdělávání Navštivte internetový portál www.dentalniakademie.cz Ze vzdělávacích akcí mnoha pořadatelů si jistě vyberete! Více informací a řadu dalších vzdělávacích akcí naleznete na www.dentalniakademie.cz Vaše navigace ve světě vzdělávání