Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

4 Leden/Únor 2011 Typ laseru Současné/Potenciální použití ve stomatologii Excimerové lasery Argon fluorid (ArF) Xenon chlorid (XeCl) Odstranění tvrdých tkání, odstranění zubního kamene Plynové lasery Argon (Ar) Helium-Neon (HeNe) Oxid uhličitý (CO2 ) Vytvrzování kompozitních materiálů, bělení zubů, intraorální chirurgie na měkkých tkáních, sulkulární debridement (subgingivální kyretáž při parodontitidě a zánětu v okolí implantátu) Analgezie, ošetření hypersenzitivity dentinu, ošetření aftů Intraorální a implantologická chirurgie na měkkých tkáních, ošetření aftů, odstranění pigmentace způsobené gingiválním melaninem, ošetření hypersenzitivity dentinu, analgezie Diodové lasery Indium Galium Arsenid Fosfor (InGaAsP) Galium Hliník Arsenid (GaAlAs) Galium Arsenid (GaAs) Indium Galium Arsenid (InGaAs) Detekce kazů a zubního kamene Intraorální obecná a implantologická chirurgie na měkkých tkáních, sulkulární debridement (subgingivální kyretáž při parodontitidě a zánětu v okolí implantátu), analgezie, ošetření hypersenzitivity dentinu, pulpotomie, dezinfekce kořenových kanálků, ošetření aftů, odstranění pigmentace způsobené gingiválním melaninem. Pevnolátkové lasery Alexandrit se zdvojenou frekvencí Neodym:YAG (Nd:YAG) Skupina erbiových laserů Erbium, Chrom (Er,Cr: YSGG) Erbium:YSGG (Er:YSGG) Erbium:YAG (Er:YAG) Výběrové odstranění zubního plaku a zubního kamene. Intraorální chirurgie na měkkých tkáních, sulkulární debridement (subgingivální kyretáž při parodontitidě a zánětu v okolí implantátu), analgezie, ošetření hypersenzitivity dentinu, pulpotomie, dezinfekce kořenových kanálků, odstranění kazů ve sklovině, ošetření aftů, odstranění pigmentace způsobené gingiválním melaninem. Odstranění zubních kazů a preparace kavity, úpravy povrchu skloviny a dentinu, intraorální chirurgie na měkkých tkáních, sulkulární debridement (subgingivální kyretáž při parodontitidě a zánětu v okolí implantátu), odstraňování zubního kamene z povrchu kořenů, kostní chirurgie, analgezie, ošetření hypersenzitivity dentinu, pulpotomie, ošetření a dezinfekce kořenových kanálků, odstranění kazů ve sklovině, ošetření aftů, odstranění pigmentace způsobené gingiválním melaninem/kovem. NÁSTROJE: Rukojeť Bard-Parker č. 3, skalpel č. 15, svorka, šití. POSTUP: „V“ plastika podle Dief- fenbacha. CHIRURGICKÝ POSTUP: Ob- last se znecitliví injekčním podáním lokálního anestetika (2 % lidokainu s adrenalinem 1:200 000). Jakmile začne anestezie účinkovat, zachytí se frenum v celé své šířce do svorky. Skalpelem č. 15 nasazeným v ruko- jeti Bard-Parker se vede řez podél horní části svorky v celé hloubce frena zasahujícího do vestibula. Po- dobně se řez vede pod spodní částí svorky, takže se svorka oddělí a tkáň frena zůstane ve svorce. Odkryje se tak oblast ve tvaru kosočtverce, v níž se nachází vazy úponů. Hlu- boké vazy se pomocí jemných nů- žek oddělí od periostu. Aby nedošlo k opětovnému připojení vazů, udě- lají se chirurgickým nožem rýhy na periostu. Je odebrána také sliznice rtu, aby bylo možné přiblížit okraje. Krvácení se kontroluje přikládáním tlakových obvazů. Šití: Rána ve tvaru diamantu se šije hedvábnou nití buď 4-0 nebo 5-0, jednoduchým přerušovaným stehem. Je zajištěno odpovídající přiblížení okrajů. Oblast se zakryje parodon- tálním obvazem. Po frenektomii prováděné „V“ plas- tikou vznikne jizva, která může za- bránit meziálnímu posunu středních řezáků (West, 1968). Jedná se o ty- pický bezpečný chirurgický zákrok bez významných komplikací. „Z“ plastika podle Schuchardta: Hlavní výhodou této metody je, oproti „V“ plastice, vznik minimální jizvy. Metoda vyžaduje zkušeného chirurga, protože je poměrně nároč- ná. Frenektomie pomocí laserů na měkké tkáně: LASER (zesilování světla stimulovanou emisí záření) je založen na teorii Alberta Einsteina zabývající se spontánní a stimulo- vanou emisí záření. První prototyp laseru předvedl v roce 1960 Mai- man, který jako aktivní prostředí použil krystal rubínu. Krátce nato, v roce 1961, předvedl Snitzer pro- totyp Nd:YAG laseru. První použití laseru na tkáně dutiny ústní zazna- menali Golman et al., Stern a Sogn- naes, jejichž články popisovaly účin- ky rubínového laseru na sklovinu a dentin. Lasery určené pro chirur- gii působí na tkáně koncentrovanou a regulovatelnou energií. Aby byl la- ser účinný, musí se energie vstřebat. Stupeň absorpce ve tkáních se liší v závislosti na funkci vlnové délky a vlastnostech cílové tkáně. Protože teplota v místě chirurgického zákro- ku stoupá, jsou měkké tkáně vysta- veny: – zahřívání (37 °C až 60 °C) – svařování (60 °C až 65 °C) – koagulaci (65 °C až 90 °C) – denaturaci proteinů (90 °C až 100 °C) – vysoušení (100 °C) – karbonizaci (nad 100 °C) CO2 LASERY mají vlnovou délku 10 600 nm. Paprsek těchto laserů je v infračerveném spektru a je tedy ne- viditelný. Díky tomu byl CO2 laser poměrně nešikovný. Později proto byl jako zaměřovací paprsek v ná- sadci používán koaxiální He-Ne la- ser 630 nm s krystalovým vláknem. V roce 1976 byl CO2 laser komisí FDAschválen jako bezpečný pro po- užití v chirurgii na měkkých tkáních. Při použití CO2 laseru dochází uvnitř buněk k rychlému nárůstu teploty a tlaku, což vede k prasknutí buňky a uvolnění „laserových výparů“ (pára a zbytky buněk). CO2 laser je rychle absorbovatelný vodou. Měkké tkáně se skládají ze 75–90 % z vody, 98 % dopadají- cí energie se přemění na teplo a na povrchu tkáně se vstřebá s velmi malým rozptylem nebo penetrací. Pro maximální účinnost je důležitý vlhký povrch. CO2 laser se tkání ne- dotýká a nedochází tedy k narušení dotykem. ND:YAG LASER má vlnovou dél- ku 1 064 nm a využívá, stejně jako CO2 laser, infračerveného spek- tra. Nd:YAG laser proniká až do 60 mm vodou, přičemž se jeho pů- vodní účinnost snižuje o 10 %. Ener- gie se tedy spíše rozptýlí v měkkých tkáních, než by se vstřebala do po- vrchu. Vlnová délka Nd:YAG laseru je přitahována barvami a následkem toho se rozptýlí ve výrazně zabarve- ných měkkých tkáních, jako je kůže, která záření vstřebá až dvojnásobně. Účinek ohřevu Nd:YAG laserem je ideální k odstranění potenciálně he- moragických abnormálních tkání a k zástavě krvácení malých žilek a kapilár. V roce 1990 schválila FDA pulzní Nd:YAG laser k odstraňování měkkých tkání. V roce 1997 schváli- la FDA pulzní Nd:YAG laser k sul- kulárnímu debridementu. ER:YAG LASER byl představen Zharikovem et al. v roce 1974 jako pevnolátkový laser generující světlo DT pokračování ze strany 2 Při přihlášení do 11. 3. 2011 – BONUS Aroma masáž! Při včasném přihlášení je možné si rezervovat za stejnou cenu lux. pokoje. Dovolená se vzděláváním na Českomoravské vrchovině Praha Brno v Resortu Svatá Kateřina ... v krajině, kde harmonie našla své jméno. 24.–29. 7. 2011 Chcete si odpočinout, nechat se hýčkat masážemi či protáhnout tělo při cvičení a pohybu na čerstvém vzduchu? Načerpejte nové síly Organizuje: www.katerinaresort.cz K účasti na vzdělávacím pobytu se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu na adrese info@stomateam.cz nebo na tel. čísle +420 222 250 367. Více informací můžete získat na uvedených kontaktech či na www.katerinaresort.cz o vlnové délce 2 940 nm. Absorp- ce ve vodě je u Er:YAG laseru ze všech laserů fungujících v infračer- veném spektru největší, protože jeho vlnová délka 2 940 nm se shoduje s pásmem absorpce pro vodu. Koefi- cient absorpce vody u Er:YAG lase- ru je teoreticky 10 000krát vyšší než u CO2 laserů a 15.000–20.000krát vyšší než u Nd:YAG laserů. Protože je Er:YAG laser dobře vstřebatelný všemi biologickými tkáněmi, kte- ré obsahují molekuly vody, je tento laser indikován nejen pro ošetření měkkých tkání, ale také pro odstra- ňování tvrdých tkání. V roce 1997 schválila FDA pulzní Er:YAG laser k ošetření tvrdých tkání, jako je od- straňování zubního kazu a preparace DT strana 5