Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

Конкурсът се организира от в-к Dental Tribune, с подкрепата на БЗС и професионалните организации в сферата на денталната естетика в България Уважаеми български зъболекари, Започва Четвъртото издание на националния дентален конкурс „Усмивка на годината”, организиран от в-к „Дентал Трибюн”. Ако сте сред специалистите, които са реализирали интригуващ и качествен случай и желаете да го споделите с колегите и всички останали – Националният дентален конкурс „Усмивка на годината” е вашият шанс. За четвърта поредна година конкурсът ще отличи и награди добрите зъболекари на България. Напомняме, че срокът за подаване на кандидатурите за участие в конкурса е 20 март 2011 г. Пълният регламент за участие вижте в уеб страницата на събитието: www.usmivkanagodinata.com. При възникнали въпроси Ви очакваме на тел. 02/ 963 000 9. Тържествената церемония по награждаването в конкурса ще се състои на 20 април 2011 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща”. Както всяка година, и тази, организаторите подготвят специална изненадваща церемония, която не трябва да бъде пропускана. Запазете от сега местата си в залата. Защото са ограничени. Цена на един куверт: 150 лв. Тазгодишното издание на конкурса е подкрепено от фирмите „Витал Денс” – генерален спонсор, и от спонсорите МиПлант и Зъботехническа лаборатория „Фиадента”. Успех на всички участници! активно набира своите участници съБитиЯ Българското общество по пародонтология и орална имплантология организира лекция на тема: „Пластична Пародонтална хирургия. хирургични варианти за оПтимално лечение При естествени зъби и имПланти“ Лектор: проф. Моше Голдстейн София, х-л „Хилтън“, 11.06.2011 г. В модерната пародонтална терапия едно от очакванията е да се осигури естетична мекотъканна среда за зъбите и имплантите. Умелият мениджмънт на меките тъкани може да осигури на ден- талния екип необходимата основа за оптимално възстановяване. Днес пародонтологът разполага с разнообразни варианти за меко- тъканна реконструкция и промяна с цел: 1. Покриване на гингивални рецесии, включително при кариозни ко- рени, корени с пластични обтурации и зъби с корони. 2. Корекция на деформирани или асиметрични гингивални контури. 3. Запазване и възстановяване на обеззъбени гребени за оптимал- ни корони и мостове върху естествени зъби. 4. Запазване и възстановяване на обеззъбени гребени за поставя- не на импланти. 5. Подготовка на деформиран или атрофичен обеззъбен гребен за костна регенерация. 6. Корекция на мекотъканната обвивка около импланти във всич- ки етапи: поставяне на импланта, разкриване на импланта и про- тетична фаза. Тази презентация ще осигури на присъстващите зъболекари по- добро разбиране на съвременните пародонтални лечебни опции, особено за случаи с високи естетични изисквания, защото основ- но значение за успешното възстановяване има адекватният ме- ниджмънт на поддържащите меки тъкани. Очаквам с нетърпение срещата с вас – членовете на Българско- то общество по пародонтология и орална имплантология, както и всички колеги, работещи в областта на пародонтологията и им- плантологията. С приятелски поздрав: Моше Голдстейн DMD Директор на следдипломно обучение по пародонтология, Катедра по паро- донтология, Факултет по дентална медицина, Хадаса – Медицински център на Hebrew University, Йерусалим, Израел УС на Българското общество по пародонтология и орална имплантология ви информира за: Дата: 11.06.2011 г. (събота), място: София, х-л „Хилтън“ Банкова сметка: Българско общество по пародонтология и орална имплантология SG Експрес Банк, BIC BUIBBGSF, IBAN BG60TTBB94001521037294 Записване на e-mail: bopoi@abv.bg При нужда от допълнителна информация: 0888/06 20 77. По-подробна програма (по часове) ще бъде публикувана в следващия брой. до 20.05.2011 г. 200 лв. 250 лв. 90 лв. При записване и плащане за членове на БОПОИ за нечленове на БОПОИ за студенти (със студентска книжка) след 20 май и на място 250 лв. 300 лв. 140 лв. Цени 16 стр. 16/стр. 16